Friday, October 30, 2009

Adjektif atau Adverba


Kata adjektif merupakan salah satu golongan kata utama dalam bahasa Melayu. Golongan kata yang lain ialah kata nama, kata kerja, dan kata tugas.
Kata adjektif yang juga dikenal sebagai kata sifat, ialah perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Frasa adjektif itu boleh terdiri daripada hanya satu kata atau binaan beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif dan unsur-unsur keterangan yang lain, seperti kata bantu atau kata penguat. Oleh itu, kata adjektif dapat dikenal pasti dengan cirinya yang boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. Contohnya: amat manis, manis sungguh, sangat lain, dan lain sekali.

Kata amat, sungguh, sangat dan sekali ialah kata penguat yang boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif dan frasa adjektif. Kata adjektif dalam frasa adjektif tersebut ialah manis (amat manis, manis sungguh), dan lain (sangat lain dan lain sekali).
Dalam ayat, kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu kata nama atau sesuatu frasa nama. Dengan kata lain, kata adjektif hadir di belakang kata/frasa nama dalam binaan frasa adjektif. Misalnya, dalam frasa angin kencang, kebaya labuh dan mi segera, kata adjektif kencang, labuh dan segera berada di belakang kata nama, dan menerangkan kata nama angin, kebaya dan mi.

Kata adverba bukan satu daripada golongan kata utama yang sama tarafnya dengan golongan kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Kata ini merupakan bahagian atau salah satu jenis golongan kata tugas. Kata tugas bahasa Melayu mempunyai 17 jenis, dan selain kata adverba termasuklah kata hubung, kata sendi, kata seru, kata bantu, kata penguat dan kata arah.

Kata adverba ditakrifkan sebagai perkataan yang menerangkan kata kerja, kata adjektif, kata nama dan frasa sendi nama dari segi cara, masa dan tempat. Fungsinya ini berbeza dengan fungsi kata adjektif yang menerangkan kata nama dan frasa nama. Telitilah ayat-ayat contoh yang berikut ini:
1. Kami kadang-kadang membincangkan hal itu.
2. Mereka begitu mahir dalam bidang komputer.
3. Pegawai baharu itu dijangka tiba pada hari esok.
4. Dia sering kali ke Beijing sejak suaminya berada di sana.

Kata adverba kadang-kadang menerangkan kata kerja membincangkan, kata adverba begitu menerangkan kata adjektif mahir, kata adverba esok menerangkan kata nama hari dan sering kali menerangkan frasa sendi nama ke Beijing.
Dalam bahasa Melayu, ada empat bentuk kata adverba, iaitu kata adverba jati (sering, kadang-kadang, saling, begitu), adverba yang asalnya daripada kata adjektif (kencang, kuat, hampir, kurang), kata adverba yang asalnya daripada kata kerja (berkilat, berseri, menyala, membisu), dan kata adverba ganda (betul-betul, sekali-kali, berdikit-dikit, kecil-kecilan). Penggunaannya dalam ayat adalah seperti yang berikut:
5. Kenalan rapat Kernil Singh bernama Hardeep Kaur.
6. Padi yang ditanam rapat tidak dapat beranak banyak.
7. Suara pegawai tentera itu garau.
8. Pegawai tentera itu bersuara garau.
9. Tali itu panjang.
10. Aiman sudah besar panjang.
11. Kami makan mi segera.
12. Penghidap H1N1 dinasihati ke hospital segera.

Dari segi penggolongan kata, rapat, garau, panjang dan segera dalam ayat 5 – 12 ialah kata adjektif. Kata rapat, garau, panjang dan segera dalam ayat 5, 7, 9 dan 11 berfungsi sebagai kata adjektif kerana menerangkan kata nama kenalan (ayat 5), kata nama suara (ayat 7), kata nama tali (ayat 9), dan kata nama mi (ayat 11).
Dalam ayat 6, 8, 10 dan 12 pula, kata adjektif rapat, garau, panjang dan segera bukan bertindak sebagai penerang kata nama, tetapi masing-masing menerangkan kata kerja ditanam (ayat 6), kata kerja bersuara (ayat 8), menerangkan kata adjektif panjang (ayat 10), dan menerangkan frasa sendi nama ke hospital (ayat 12).

Berdasarkan ayat 5 – 12 di atas, ketaralah kata adjektif, selain berfungsi sebagai kata adjektif, dapat juga berfungsi sebagai kata adverba bagi tujuan untuk menerangkan kata kerja, kata adjektif dan frasa sendi nama.
Demikian huraian tentang dwifungsi kata adjektif dalam ayat bahasa Melayu. Oleh itu, berhati-hatilah anda menggunakan kata adjektif sebagai kata adjektif, dan kata adjektif yang berfungsi sebagai kata adverba.

1 comment:

Raihan A.Bakar said...

cetttt,.asgmnt p0nn msuk lam bl0g..huwak3....;)
pape p0nn baguihhhh....

Mazlie's Design 2011 © Hak Cipta Terpelihara
Direka Khas Oleh Mazlie Muhammad