Thursday, September 17, 2009

Pembentukkan Kata dan Kata Tunggal

Pembentukan kata ialah proses membentuk sesuatu perkataan . Perkataan dalam sesuatu bahasa mengandungi bentuk. Yang dikatakan bentuk perkataan ialah rupa unsure tatabahasa. Perkataan dalam bahasa Melayu dapat dijeniskan kepada empat bentuk, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata ganda, dan kata majmuk. Contohnya:
Batu ( kata tunggal )
Batuan ( kata terbitan )
Batu-batu ( kata ganda )
Kepala batu ( kata majmuk )

Kata tunggal

Dari segi istilah, kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar iaitu yang tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Kata akar juga merupakan kata tunggal yang tidak mempunyai imbuhan. Misalnya, kereta, tidur, dan cantik merupakan bentuk kata tunggal yang tidak menerima apa-apa imbuhan, tidak digandakan dan tidak pula bergabung dengan kata dasar yang lain bagi membentuk kata majmuk.

Akronim juga termasuk dalam jenis kata tunggal. Kata akronim ialah bentuk yang dihasilkan melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan, atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. Harus diingat, akronim merupakan bentuk yang sedap bunyinya apabila disebut seperti ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia ), Proton ( Perusahaan Otomobil Nasional ) tetapi UM (university Malaya ), UKM ( Universiti Kebangsaan Malaysia) bukan bentuk akronim tetapi singkatan perkataan.

Kata Tunggal                                        Golongan Kata
Jalan,computer, pasar,
sarjana,struktur, kompleks                       kata tunggal
                                             
Tidur, makan, lukis,
main, ajar, alih, buat                                kata kerja
                                           
Buruk, tua, panas,
lemah, hitam, besar                                kata adjektif
                                               
Akan, belum,dari, pada,
maka, dengan, oleh                                  kata tugas                                       

No comments:

Mazlie's Design 2011 © Hak Cipta Terpelihara
Direka Khas Oleh Mazlie Muhammad